Zoho เร่งอัตราการเติบโตธุรกิจขนาดกลาง-ย่อมด้วย SaaS

0 Comments

ธุรกิจ

ในประเทศไทย มีการใช้งาน SaaS เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งธุรกิจโดยเฉลี่ย 65% ใช้บริการคลาวด์เป็นพื้นฐานเพื่อเปลี่ยนโฉมสู่ดิจิทัลตามที่ Deloitte

ได้ระบุไว้ในรายงานเรื่อง Digital Transformation แม้กระนั้น ธุรกิจจำนวนมากยังไม่เข้าใจถึงศักยภาพทั้งหมดของเทคโนโลยีคลาวด์ จากข้อมูลของ PwC ได้ระบุว่าแม้จะมีปริมาณการใช้งานคลาวด์เพิ่มขึ้นในอีกสามปีข้างหน้า หลายคนก็อาจคิดว่าคลาวด์เป็นเพียงแค่แพลตฟอร์มสำหรับการจัดเก็บข้อมูลเท่านั้น

ธุรกิจในไทยต้องเริ่มทยอยเปลี่ยนมาใช้โซลูชัน SaaS เพื่อตามโลกให้ทัน เพราะรูปแบบการทำงานกำลังเปลี่ยนแปลงไป ดังจะเห็นได้จากการทำงานแบบไฮบริดและจากระยะไกลในช่วงหลังการแพร่ระบาด โดยรายงานของ Frost and Sullivan ที่จัดทำขึ้นเพื่อ DEPA (สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล) ระบุว่าเทคโนโลยี SaaS สามารถส่งเสริมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านอื่นได้อีกด้วย เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ระบบการเรียนรู้ด้วยตัวเอง (ML) บิ๊กดาต้า และแม้กระทั่ง Biometrics-as-a-Service ซึ่งทั้งหมดจะช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานและการบำรุงรักษา นอกจากนี้ การใช้งานอุปกรณ์พกพาที่เพิ่มขึ้น แนวคิดที่จะเปลี่ยนไปทำงานแบบไฮบริด รวมถึงการใช้งาน AI ในเทคโนโลยีสำหรับผู้บริโภคที่มีปริมาณมากขึ้นนั้นชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นที่กลุ่มธุรกิจจะต้องบริหารจัดการเรื่องความยืดหยุ่น ต้นทุน และความปลอดภัยให้ผสานกันอย่างลงตัวโดยการนำโซลูชันระบบคลาวด์ที่เหมาะสมมาใช้

SMB เผชิญกับความท้าทายอะไรบ้าง (ในการนำ SaaS มาใช้)

ความท้าทายที่สำคัญสำหรับกลุ่ม SMB ในประเทศไทยก็คือการขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร การใข้งานระบบดิจิทัลที่ยังไม่แพร่หลายนัก รวมถึงบางองค์กรยังมีไซโลอยู่ ซึ่งหากมองในแง่ดี รายงาน Deloitte Digital Transformation ระบุว่าอัตราส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามที่มองว่าสิ่งที่กล่าวมานี้เป็นความท้าทายหลักนั้นมีจำนวนลดลงทั้งหมดตั้งแต่มีการศึกษาครั้งล่าสุดในปี 2563 โดย AlphaBeta ได้รายงานว่ากลุ่มธุรกิจยังคงประสบปัญหาเรื่องการเปลี่ยนโฉมด้วยดิจิทัลและไม่สามารถปลดล็อกศักยภาพทางดิจิทัลได้อย่างเต็มที่ การขาดแคลนผู้ที่มีความสามารถทางดิจิทัลในประเทศและอัตราการใช้ระบบดิจิทัลที่ลดลงกลายเป็นอุปสรรคในเรื่องการเปลี่ยนโฉมด้วยดิจิทัลและการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดิจิทัลในอนาคต

ปัจจุบัน การใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่การใช้เทคโนโลยีทางธุรกิจเพื่อรับมือกับลูกค้าและการดำเนินงานภายในองค์กรเท่านั้น ธุรกิจควรลงทุนในการนำเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันทางธุรกิจมาใช้ เช่น เครื่องมือสำหรับโซเชียลมีเดียที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคที่จะเอื้อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เติบโตขึ้นภายในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีพนักงานรุ่นใหม่เข้ามาทำงาน ธุรกิจก็ต้องการเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อบริหารจัดการพนักงานของตนให้ดีที่สุดและเอื้อต่อการทำงานร่วมกัน เพื่อติดอาวุธให้กับพนักงานในการนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย

ธุรกิจ

Zoho สามารถช่วย SMB ให้ปรับใช้ SaaS ได้อย่างไร

ประการแรก Zoho เป็นชุดซอฟต์แวร์ที่มีเอกลักษณ์และทรงพลังที่สามารถช่วยให้ดำเนินธุรกิจแบบออนไลน์ได้เต็มรูปแบบซึ่งนับเป็นการพลิกโฉมรูปแบบทำงานอย่างแท้จริง โดยคุณค่าและความสะดวกในการใช้งาน Ecosystem ของแอปพลิเคชัน Zoho จะช่วยให้ธุรกิจสามารถเปลี่ยนโฉมด้วยดิจิทัล สร้างสรรค์นวัตกรรม และมอบประสบการณ์อันล้ำเลิศที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้ง่ายดายกว่าที่คาดไว้

ประการที่สอง รายงานจาก UOB Research ระบุว่านอกจากการใช้ SaaS เพื่อลดต้นทุนแล้ว กลุ่มธุรกิจยังสามารถยกระดับประสิทธิภาพในการทำงานและเพิ่มศักยภาพ รวมถึงปฏิบัติตามข้อกำหนดของซอฟต์แวร์ตามความต้องการเฉพาะขององค์กรได้อีกด้วย และเมื่อได้เริ่มนำโซลูชันระบบคลาวด์ชั้นนำในวงการอย่าง Zoho มาใช้ กลุ่มธุรกิจสามารถเริ่มใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่ให้พนักงานลงชื่อเข้าใช้บนเว็บเบราว์เซอร์หรือแอปพลิเคชันมือถือ ด้วยเหตุนี้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละคนจึงมองเห็นได้อย่างรวดเร็วและมีเครื่องมือที่ต้องการเพื่อใช้ทำงาน นอกจากนี้ความสามารถในการปรับขนาดของโซลูชันคลาวด์จะช่วยให้ธุรกิจเติบโตในระดับภูมิภาคเพราะได้รับความช่วยเหลือจากชุดเครื่องมือระดับโลกที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสร้างสภาพแวดล้อมแห่งนวัตกรรม ส่งผลให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้ในระดับโลก

โซลูชัน SaaS ใดของ Zoho ที่บริษัทในตลาดระดับกลางสามารถใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น แล้วโซลูชันดังกล่าวจะช่วยธุรกิจได้อย่างไร

Zoho มุ่งคิดค้นวิธีการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจเปลี่ยนโฉมด้วยดิจิทัลและรับมือกับความท้าทายที่องค์กรกำลังเผชิญอยู่ ทุกธุรกิจมีแนวโน้มที่จะพบเจอความท้าทายที่ไม่เหมือนใคร แต่ด้วย Zoho มี Ecosystem แอปพลิเคชันที่หลากหลาย จึงมีโซลูชันหลากหลายที่พร้อมรองรับความต้องการเฉพาะทางของแต่ละธุรกิจ

Zoho มีแอปพลิเคชันจำนวนมากที่ช่วยให้ธุรกิจทำให้ภาระงานหลักในธุรกิจดำเนินการได้โดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น Zoho Bookings ช่วยจัดการตารางเวลา Zoho Inventory ช่วยจัดการสินค้าคงคลัง และ Desk ช่วยจัดการ Ticket สำหรับการให้บริการลูกค้า นอกจากนี้ ยังมีแอปพลิเคชันเพื่อช่วยงานฟังก์ชันธุรกิจหลัก เช่น การเงินและทรัพยากรบุคคล แอปพลิเคชันส่วนใหญ่ที่กล่าวมานี้มีเวอร์ชันแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยให้ธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นสามารถใช้งานได้

ถ้าคุณต้องการคุณสมบัติขั้นสูง Zoho Creator เป็นแพลตฟอร์มการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบ Low-code ที่ช่วยให้ธุรกิจออกแบบ พัฒนา และใช้ซอฟต์แวร์ที่ปรับแต่งได้ตามความต้องการ โดยไม่ว่าจะเป็นนักพัฒนาหรือผู้ใช้งานทั่วไปก็สามารถสร้างแอปพลิเคชันของตนเองได้ ไม่ว่าจะเป็นการจัดตารางโลจิสติกหรือการควบคุมและการบริหารจัดการกระบวนการ ธุรกิจก็สามารถใช้งานแอปพลิเคชันที่เหมาะสมเพื่อเติมเต็มช่องว่างในการผลิตและการดำเนินงานได้ ในขณะเดียวกัน ธุรกิจยังใช้ปัญญาประดิษฐ์ร่วมกับ Zoho Creator เพื่อสร้างระบบอัตโนมัติ ในการคาดการณ์ และวิเคราะห์การโต้ตอบกับลูกค้า ซึ่งจะช่วยเอื้อให้การปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นไปอย่างง่ายดาย ทำให้พนักงานมีเวลาไปทำงานอื่นๆ ได้

และสิ่งที่ทำให้ Zoho มีความโดดเด่นก็คือแอปพลิเคชันทั้งหมดมีขั้นตอนช่วยเริ่มต้นใช้งานหรือออนบอร์ดดิ้งที่มาพร้อมกับคำแนะนำในตัว ช่วยให้เริ่มใช้งานได้ง่ายๆ โดยไม่จำเป็นต้องฝึกอบรมพิเศษใดๆ ทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้อาจทำให้ธุรกิจที่ใช้ Zoho ค้นพบโซลูชันที่เหมาะสมเพื่อรองรับทุกเส้นทางการเติบโตของธุรกิจก็เป็นได้

SMB ต้องพิจารณาปัจจัยสำคัญอะไรบ้างเมื่อเลือกใช้ SaaS

เมื่อพิจารณาเรื่องผู้ให้บริการ SaaS ธุรกิจควรมองถึงปัจจัยอื่นๆ นอกเหนือจากค่าสมัครสมาชิกของแต่ละโซลูชัน โดยควรพิจารณาเรื่องความสามารถเป็นสำคัญว่าโซลูชันจะสามารถเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจของคุณได้หรือไม่ ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นหรือข้อจำกัดของแพลตฟอร์มนั้นจะเป็นอุปสรรคต่อการใช้โซลูชันในอนาคตหรือไม่ นอกจากนี้ ธุรกิจควรคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสถียรของโซลูชันด้วย เนื่องจากจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินงาน หากโซลูชันระบบคลาวด์ถูกโจมตี อย่างไรก็ตาม Zoho เป็นแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่เป็นรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถใช้แอปพลิเคชันต่างๆ ได้อย่างเต็มรูปแบบจากทุกที่ทั่วโลก ช่วยประหยัดต้นทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และพลังงาน อีกทั้งยังเป็นโซลูชันระบบคลาวด์ที่ไม่ต้องพึ่งการทำงานของพนักงานไอทีจำนวนมาก เพราะระบบคลาวด์มีความจำเป็นในการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์น้อยกว่า ซึ่งแตกต่างจากซอฟต์แวร์รุ่นเก่าในองค์กร รวมถึงยังสามารถผสานรวมกับแอปฯ ภายนอกหรือระหว่างฟังก์ชันต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้นเนื่องจาก Zoho มีชุดแอปพลิเคชันจำนวนมากภายในแพลตฟอร์มเดียว

ข้อมูลธุรกิจทั้งหมดของคุณจะได้รับการจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยเอาไว้ในระบบคลาวด์ของ Zoho เอง ดังนั้นกลุ่มธุรกิจจึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลทั้งหมดจะปลอดภัยและได้รับการสำรองข้อมูลอย่างเหมาะสม โดยไม่ต้องคอยดำเนินการบำรุงรักษาอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งยังมีความยืดหยุ่นด้วยการชำระเงินแบบรายครั้ง เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจผ่านแอปพลิเคชันบนคลาวด์ได้ตามต้องการและใช้ข้อมูลทางธุรกิจได้อย่างเต็มที่จากทุกที่ทั่วโลก

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ใบขับขี่หมดอายุ ประกันจ่ายไหม?

ป้ายกำกับ:

หมวดหมู่