ยกระดับ “เนอร์สซิ่งโฮม” ดูแลตั้งแต่ ต้นน้ำ-ปลายน้ำ

0 Comments

การดูแลสุขภาพเบื้องต้น

บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน)” หรือ TM รุกตลาดเนอร์สซิ่งโฮม ผลิตบุคลากร ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และเตรียมเปิดโรงพยาบาลบำบัด ฟื้นฟู รับสังคมสูงวัย

เมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ประชากรอายุยืนขึ้น จากการแพทย์ที่เจริญก้าวหน้า ขณะเดียวกันอายุที่มากขึ้นก็มาพร้อมกับโรคประจำตัว ประมาณการณ์ว่า ผู้สูงอายุของไทยที่มีอยู่ราว 12 ล้านคน ประมาณ 8 – 9 แสนคน อยู่ในภาวะพึ่งพิงหรือต้องการคนดูแล นับเป็นโอกาสของธุรกิจดูแลผู้สูงอายุที่ต้องยกระดับมาตรฐานเพื่อตอบโจทย์ความต้องการเหล่านี้

“นพ.นพดล นพคุณ” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิ่ง แคร์ จำกัด (TMNC) บริษัทในเครือบริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) (TM) ให้สัมภาษณ์กับ “กรุงเทพธุรกิจ” ว่า ผู้สูงอายุของไทยมักจะมีโรคประจำตัว โดยเฉพาะ NCDs หรือ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เบาหวาน ความดัน หัวใจ มะเร็ง ไขมัน เป็นปัญหาของสาธารณสุขของไทย การที่ผู้สูงอายุมีภาวะสุขภาพ ในที่สุดต้องอาศัยการดูแล

การดูแลสุขภาพเบื้องต้น

ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ในปี 2565 มีจำนวนกลุ่มผู้สูงอายุกว่า 12 ล้านคน คิดเป็น 20% ของประชากรในประเทศ ประมาณ 8 – 9 แสนคน อยู่ในภาวะพึ่งพิงหรือต้องการคนดูแล คนกลุ่มหนึ่งต้องอาศัยสวัสดิการของรัฐในการดูแล และคนอีกกลุ่มสามารถมีกำลังจ่าย

ที่ผ่านมาพบว่า ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้น รวมถึง “บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน)” หรือ TM ในฐานะเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในกลุ่มอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง และกลุ่มอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ที่เล็งเห็นโอกาสในการต่อจิ๊กซอร์ธุรกิจนี้ เพื่อก้าวขึ้นสู่เป็นองค์กรที่มีความยั่งยืน โดยก่อตั้ง “บริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิ่ง แคร์ จำกัด” หรือ TMNC ภายใต้แบรนด์ “THE PARENTS”

พัฒนา ตั้งแต่ต้นน้ำ

นพ.นพดล กล่าวต่อไปว่า ส่วนตัวก็เป็นคนหนึ่งที่มีพ่อแม่อายุ 90 กว่าปี ถึงจะเป็นแพทย์ก็ต้องทำงาน การดูแลผู้สูงอายุ 24 ชั่วโมงไม่ใช่เรื่องง่าย การที่ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ต้องมีความสุขทั้งกาย ใจ สิ่งแวดล้อม คนที่ดูแลผู้สูงอายุ 24 ชั่วโมง หากไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอ ไม่มีเทคนิคทางด้านการดูแล จะทำให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตไม่ดีพอ

ดังนั้น เมื่อมี “THE PARENTS” เกิดขึ้น และตนเองเป็นบุคลากรทางการแพทย์ จึงเห็นว่าจะต้องเริ่มตั้งแต่ “ต้นน้ำ” สร้างคนที่มีคุณภาพ โดยก่อตั้ง “โรงเรียนการบริบาล เดอะพาเร้นท์ส” (The Parents Nursing Care School) ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพป้อนโรงพยาบาล ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และส่งบุคลากรที่ผ่านการอบรมเข้าไปดูแลผู้สูงอายุในที่พักอาศัย ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ และ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมงเป็นพื้นฐาน ใช้เวลาเรียน 3 เดือน ผลิตบุคลากรรุ่นที่ 1 ไปแล้ว 16 คน รองรับได้ทั้งหมด 40 คน จัดการเรียนการสอนโดยแพทย์ พยาบาลอาวุโสที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุ และผู้เชี่ยวชาญทุกด้านที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะจิตวิทยาผู้สูงอายุ โภชนาการ กายภาพบำบัด เป็นต้น

ป้ายกำกับ:

หมวดหมู่