‘กกร.-ม.หอการค้า’ จัดใหญ่ คัดเลือกผู้บริหารองค์กรธุรกิจ

0 Comments

ข่าวธุรกิจล่าสุด

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ผนึก ‘กกร.-ม.หอการค้าไทย’ จัดใหญ่ คัดเลือกผู้บริหารองค์กรธุรกิจเข้ารับรางวัล Thailand CEO Econmass Awards 2022

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และหอการค้าไทย ในฐานะคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เปิดเผยว่า กกร. ในฐานะองค์กรผู้แทนภาคธุรกิจ ประกอบด้วยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ได้ร่วมกับสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ในฐานะองค์กรภาคสื่อมวลชน และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในฐานะภาควิชาการ จัดทำโครงการคัดเลือกสุดยอดผู้นำองค์กรภาคเอกชน (สุดยอดซีอีโอ) ประจำปี 2565 เพื่อเข้ารับรางวัล Thailand CEO Econmass Awards 2022 (ไทยแลนด์ ซีอีโอ อีคอนแมส อวอร์ด)

ข่าวธุรกิจล่าสุด

น.ส.จิตวดี เพ็งมาก นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ กล่าวว่า โครงการสุดยอดซีอีโอนี้จัดขึ้น เพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณบุคคลที่ได้รับรางวัลให้เป็นที่รู้จักในแวดวงเศรษฐกิจระดับประเทศ โดยมุ่งหวังให้สุดยอดผู้นำองค์กรภาคเอกชนสื่อสารแนวทางปฏิบัติไปถึงผู้ประกอบการอื่น เพื่อนำไปสร้างประโยชน์ สร้างแรงกระตุ้นในสังคมในการดำเนินธุรกิจที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคม และเพื่อเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนผู้นำองค์กรภาคธุรกิจที่เข้มแข็ง

โดยการคัดเลือก แบ่งประเภทรางวัล เป็น 2 กลุ่มรางวัล คือ ซีอีโอรุ่นใหม่ หมายถึง ผู้ประกอบการตาม กฎกระทรวง กำหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562 และกลุ่มรางวัล ซีอีโอรุ่นใหญ่ หมายถึง ผู้ประกอบการนิติบุคคลในบริษัท จำกัด และ บริษัท จำกัด (มหาชน) ขนาดใหญ่ ที่เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งทั้งหมดนี้จะมีจำนวนรางวัลรวม 15 รางวัล แบ่งเป็นสุดยอดซีอีโอรุ่นใหญ่ 8 ราย ตามสาขาธุรกิจ, สุดยอดซีอีโอรุ่นใหม่ 4 รายตามสาขาธุรกิจ, เดอะเบสท์ซีอีโอรุ่นใหญ่ 1 ราย เดอะเบสท์ซีอีโอรุ่นใหม่ 1 ราย และรางวัลสุดยอดซีอีโอขวัญใจสื่อมวลชน

ป้ายกำกับ:

หมวดหมู่